Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v024: Spm4d Påstand: Ved å spise frukt som er genetisk endret, kan også menneskets gener endres

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... D. Ved å spise frukt som er genetisk endret, kan også et menneskes gener bli forandret

Values Categories N
0 22
 2.2%
1 Riktig 228
 22.5%
2 Galt 441
 43.6%
3 Vet ikke 321
 31.7%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.