Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v023: Spm4c Påstand: Kloning av levende organismer gir nøyaktig identisk avkom

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... C. Kloning av levende organismer gir nøyaktig identisk avkom

Values Categories N
0 13
 1.3%
1 Riktig 503
 49.7%
2 Galt 262
 25.9%
3 Vet ikke 234
 23.1%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.