Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v022: Spm4b Påstand: Vanlige tomater inneh. Ikke gener, men genetisk endrede tomater gjør det

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... B. Vanlige tomater inneholder ikke gener, men genetisk endrede tomater gjør det

Values Categories N
0 33
 3.3%
1 Riktig 295
 29.2%
2 Galt 356
 35.2%
3 Vet ikke 328
 32.4%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.