Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v021: Spm4a Påstand: Det finnes bakterier som lever av avløpsvann

PreQuestion Text

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Literal Question

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... A. Det finnes bakterier som lever av avløpsvann

Values Categories N
0 4
 0.4%
1 Riktig 866
 85.6%
2 Galt 38
 3.8%
3 Vet ikke 104
 10.3%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Les opp

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.