Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 52.1

Variable v015: Spm3aE Hva forbinder med moderne bioteknologi?

PreQuestion Text

Du har nettopp nevnt i hvilken grad du mener forskjellig ny teknologi vil endre måten vi lever på.

Literal Question

Kan du nå vennligst si meg hva du forbinder med eller tenker på når det er snakk om moderne bioteknologi i vid forstand, også inklusiv genteknologi?

Values Categories N
0 698
 69.0%
5 Etisk-filosofiske svar 314
 31.0%

Summary Statistics

Valid cases 1012
Missing cases 0
Minimum 0.0
Maximum 5.0
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Noter svarene nedenfor slik de blir gitt. Etter hvert svar må du probe: Er det noe annet? Noe mer?

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.