Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 39.1

Variable v012: Spm5c Ønsket fart i utviklingen av ef-unionen

Literal Question

Og hvem passer best med hvordan du selv ville foretrekke at denne utviklingen gikk nå for tiden?

Values Categories N NW
1 Sent 233 237.6
 23.6%
2 136 135.5
 13.4%
3 144 142.6
 14.1%
4 125 125.9
 12.5%
5 121 116.3
 11.5%
6 65 63.2
 6.3%
7 Hurtig 59 58.7
 5.8%
8 Vet ikke 125 128.5
 12.7%
0 5 4.6

Summary Statistics

Valid cases 1008 1008.387
Missing cases 5 4.613
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis samme kort

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.