Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 39.1

Variable v011: Spm5b Fart i utviklingen av ef-unionen

Literal Question

Hvordan har du inntrykk av at utviklingen innen EF mot et forenet Europa går framover nå til dags? Vennligst se på dette kortet med personer hvor nr. 1 står stille mens nr. 7 løper så fort som mulig. Vennligst si meg hvem på kortet som etter din oppfatning passer best med utviklingen innenfor EF nå for tiden, og omskapingen til en union?

Values Categories N NW
1 Sent 31 32.1
 3.2%
2 65 64.7
 6.4%
3 120 119.2
 11.8%
4 225 218.2
 21.6%
5 242 235.6
 23.4%
6 130 129.2
 12.8%
7 Hurtig 87 90.0
 8.9%
8 Vet ikke 108 119.4
 11.8%
0 5 4.6

Summary Statistics

Valid cases 1008 1008.387
Missing cases 5 4.613
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.