Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 39.1

Variable v010: Spm5aC Hører nyheter på radio

Literal Question

Omtrent hvor ofte...

... C. Hører du på nyhetene på radio?

Values Categories N NW
1 Hver dag 579 596.9
 59.1%
2 Flere ganger i uken 184 177.5
 17.6%
3 1-2 g. i uken 90 83.6
 8.3%
4 Sjeldnere 121 116.3
 11.5%
5 Tvil 34 34.1
 3.4%
6 Vet ikke 1 1.0
 0.1%
0 4 3.7

Summary Statistics

Valid cases 1009 1009.326
Missing cases 4 3.673
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.