Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 39.1

Variable v009: Spm5aB Leser nyheter i aviser

Literal Question

Omtrent hvor ofte...

... B. Leser du nyhetene i dagsaviser?

Values Categories N NW
1 Hver dag 755 762.6
 75.5%
2 Flere ganger i uken 167 159.3
 15.8%
3 1-2 g. i uken 53 54.6
 5.4%
4 Sjeldnere 30 28.8
 2.8%
5 Tvil 5 5.0
 0.5%
6 Vet ikke 0 0.0
 0.0%
0 3 2.8

Summary Statistics

Valid cases 1010 1010.228
Missing cases 3 2.772
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.