Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 39.1

Variable v008: Spm5aA Ser nyheter på TV

Literal Question

Omtrent hvor ofte...

... A. Ser du på nyhetene på TV?

Values Categories N NW
1 Hver dag 614 629.3
 62.2%
2 Flere ganger i uken 284 271.5
 26.8%
3 1-2 g. i uken 80 77.0
 7.6%
4 Sjeldnere 26 25.6
 2.5%
5 Tvil 7 7.7
 0.8%
6 Vet ikke 1 1.0
 0.1%
0 1 1.0

Summary Statistics

Valid cases 1012 1012.048
Missing cases 1 0.952
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.