Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 39.1

Variable v007: Spm4b Nest viktigste prioritet

Literal Question

Og hvilket mener du er det nest viktigste?

Values Categories N NW
1 Lov og orden 229 222.7
 22.4%
2 Gi folk mer å si 243 244.4
 24.6%
3 Bekjempe prisstign. 165 171.1
 17.2%
4 Beskytte ytringsfri. 323 318.4
 32.0%
5 Vet ikke 36 37.6
 3.8%
0 17 18.8

Summary Statistics

Valid cases 996 994.215
Missing cases 17 18.784
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort - ett svar

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.