Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 39.1

Variable v006: Spm4a Viktigste prioritet

Literal Question

Det snakkes mye om hvilke mål vi her i landet skal styre mot i de neste 10 eller 15 år. På dette kortet er det nevnt noen av disse målene som noen mener bør prioriteres.Kan du være vennlig å si meg hvilket du anser for å være aller viktigst i det lange løp?

Values Categories N NW
1 Lov og orden 589 598.9
 59.3%
2 Gi folk mer å si 201 193.6
 19.2%
3 Bekjempe prisstign. 54 56.2
 5.6%
4 Beskytte ytringsfri. 145 138.7
 13.7%
5 Vet ikke 21 21.8
 2.2%
0 3 3.7

Summary Statistics

Valid cases 1010 1009.322
Missing cases 3 3.678
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Vis kort
Overlever kort - bare ett svar

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.