Dataset: Biotechnology, Eurobarometer 39.1

Variable v004: Spm2 Overtaler venner i diskusjoner

Literal Question

Når du personlig har en mening som du holder sterkt på, prover du da noengang å overtale dine venner, bekjente eller arbeidskamerater - til å dele dine synspunkter? Skjer dette

Values Categories N NW
1 Ofte 176 166.5
 16.5%
2 Av og til 491 485.6
 48.1%
3 Sjelden 237 242.5
 24.0%
4 Aldri 99 108.1
 10.7%
5 Vet ikke 7 7.5
 0.7%
0 3 2.8

Summary Statistics

Valid cases 1010 1010.195
Missing cases 3 2.804
This variable is numeric

Interviewer Instructions

Les opp

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.