Dataset: Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014

Abstract

Målet med denne studien var å framskaffe mer kunnskap om forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen. I prosjektet undersøkes arbeidsforhold, arbeidsorganisering og ledelse, og hvordan dette er relatert til pensjoneringstidspunkt og eldre arbeidstakere sin kapasitet, helse og motivasjon. Tidligere studier av aldring og arbeid i Norge har særlig fokusert på faktorer som påvirker når arbeidstakere velger å pensjonere seg, variasjonen mellom yrker, og verktøy for å forlenge arbeidstakernes karriere. Det er mindre forskning på beslutningsprosessen til den enkelte arbeidstakeren i tiden før pensjoneringsbeslutningen blir fattet, og faktorer som påvirker denne beslutningen. Formålet med studien var å identifisere faktorer som påvirker pensjoneringsbeslutningsprosessen. Det var spesielt fokus på forholdene mellom organisatoriske, individuelle og samfunnsmessige faktorer. Kvantitative paneldata (NorLAG) ble benyttet, og kvalitative intervju ble samlet inn.  

For ytterligere informasjon om "Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014", kontakt prosjektleder.

Variable Groups

Full Title

Retirement Decision Processes, and Their Antecedents and Outcomes, 2014

Identification Number

NSD2415

Authoring Entity

Name Affiliation
Furunes, Trude University of Stavanger

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Furunes, Trude University of Stavanger UiS Principal Investigator

Copyright

Copyright (C) 2014 Trude Furunes, UiS

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
The Research Council of Norway RCN 201536

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norwegian Centre for Research Data NSD

Version

Date: 2017-06-06

Notes

Original data from Trude Furunes, University of Stavanger are documented and prepared, first NSD edition.

Bibliographic Citation

"Retirement Decision Processes, and Their Antecedents and Outcomes, 2014". Data collected by Trude Furunes, University of Stavanger. First NSD edition, Bergen 2017.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2010 2014

Date of Collection

Start End Cycle
2010 2014

Country

Norway  (NO)

Geographic Coverage

Country

Unit of Analysis

Individual

Universe

Permanent employees of three middle sized organizations, aged 58-70 years, and their leaders.

Kind of Data

Survey data

Time Method

Panel

Data Collector

Furunes, Trude, University of Stavanger  (UiS)

Sampling Procedure

Qualitative data was gathered through focus group interviews and individual interviews. 42 employees from three organisations, and their superiors, were repeatedly interviewed over three years. Inclusion criteria were permanent employees with at least 5 years of seniority, in the age range 58-70 years.

Mode of Data Collection

Other

Availability Status

For further information about "Retirement Decision Processes, and Their Antecedents and Outcomes, 2014", please contact the principal investigator.

Restrictions

For further information about "Retirement Decision Processes, and Their Antecedents and Outcomes, 2014", please contact the principal investigator.

Related Publications

Late Career Decision-Making: A Qualitative Panel Study

Furunes, T., Mykletun, R.J., Solem, P.E., de Lange, A.H., Syse, A., Schaufeli, W.B. & Ilmarinen, J. (2015) Late Career Decision-Making: A Qualitative Panel Study. Work, Aging and Retirement. 1(3), 284-295. doi: 10.1093/workar/wav011

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.