Dataset: Klima- og energiplanlegging i kommunene: Top-down styring og bottom-up responser, 2014

Download

Abstract

Målet med dette prosjektet var å undersøke hvordan intensjonene bak plan- og bygningslovens krav om klima- og energiplanlegging i kommunene er gjennomført i kommunene. Utgangspunktet var bestemmelsen i den reviderte plan- og bygningsloven fra 2009, som stilte krav til lokale myndigheter om  planer for å innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp og sikre en mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. De fleste kommuner har vedtatt en klima- og energiplan, men det er lite kunnskap om prosessene som ligger bak utviklingen av planene, planenes innhold og hvordan de har blitt fulgt opp etter implementering. Resultatene tyder på at mange av kommunene har tatt noen foreløpige skritt i retning av å gå foran i arbeidet med å realisere mindre utslipp av klimagasser og et mer klimavennlig mønster i energiproduksjon og -bruk, men at det gjenstår en del for å nå målet. I prosjektet er det også samarbeidet med svenske forskere.

Prosjektet inkluderer en landomfattende spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunen, et datasett basert på gjennomgang av klima- og energiplanar i kommunene, og kvalitative intervjuer med administrativt ansatte og politikere i ulike kommuner. Dette datasettet inneholder kun data fra spørreundersøkelsen som ble besvart av administrativt ansatte i 293 kommuner.

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Variable Groups

Full Title

Climate Emission and Energy Use Planning at the Local Level: Top-down Directives and Bottom-up Responses, 2014

Identification Number

NSD2416

Authoring Entity

Name Affiliation
Westskog, Hege CICERO Center for International Climate and Environmental Research

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Westskog, Hege CICERO Center for International Climate and Environmental Research CICERO Principal Investigator

Copyright

Copyright (C) 2014 Hege Westskog, CICERO

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
The Research Council of Norway RCN 220575

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norwegian Centre for Research Data NSD

Version

Date: 2017-04-03

Notes

Original data from Hege Westskog, CICERO Center for International Climate and Environmental Research are documented and prepared, first NSD-version.

Bibliographic Citation

"Climate Emission and Energy Use Planning at the Local Level: Top-down Directives and Bottom-up Responses, 2014". Data collected by Hege Westskog, CICERO Center for International Climate and Environmental Research. First NSD edition, Bergen 2017.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2012 2015

Date of Collection

Start End Cycle
2013-09-01 2014-06-01

Country

Norway  (NO)

Geographic Coverage

Country

Geographic Unit

Municipality

Unit of Analysis

Administrative unit

Universe

Administrative staff of 293 municipalities in Norway.

Kind of Data

Survey data

Time Method

Cross-sectional survey

Data Collector

Sampling Procedure

Gross sample: 430 municipalities
Net sample: 293 municipalities

Mode of Data Collection

Web survey

Location

Availability Status

Data are freely available for downloading.

Restrictions

Data are freely available for downloading.

Citation Requirement

Users are obliged to refer to producer and distributor of the data by writing the following in forewords or footnotes in eventual publications:
"(Some of) the data applied in the analysis in this publication are based on "Climate Emission and Energy Use Planning at the Local Level: Top-down Directives and Bottom-up Responses, 2014". The survey was financed by The Reasearch Council of Norway. The data are provided by Hege Westskog, CICERO Center for International Climate and Environmental Research and prepared and made available by NSD – Norwegian Centre for Research Data. Neither Hege Westskog, CICERO Center for International Climate and Environmental Research, The Research Council of Norway nor NSD are responsible for the analysis/interpretation of the data presented here.

Disclaimer

Neither Hege Westskog, CICERO Center for International Climate and Environmental Research, The Research Council of Norway nor NSD are responsible for the analysis/interpretation of the data presented here.

Related Materials

Spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunene

Questionnaire for "Climate Emission and Energy Use Planning at the Local Level: Top-down Directives and Bottom-up Responses, 2014".

Related Publications

Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene

Rose, L.E. & Aakre, S. (2015) Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene. CICERO Report 2015:01. Oslo: CICERO Center for International Climate and Environmental Research

Rettslige krav til kommunal klima- og energiplanlegging

Stokstad, S. (2014) Rettslige krav til kommunal klima-og energiplanlegging. NOTAT 2014: 109. Oslo: NIBR.

Between National Soft Regulations and Strong Economic Incentives: Local Climate and Energy Strategies in Sweden

Lundqvist, L.J. & Kasa S. (2016) Between National Soft Regulations and Strong Economic Incentives: Local Climate and Energy Strategies in Sweden. Journal of Environmental Planning and Management.

Kommunal planering för ökad energieffektivisering - verkan av ändringar i norsk och svensk planlagstiftning

Westskog, H., Kasa, S. & Lundqvist, L.J. (2014) Kommunal planering för ökad energieffektivisering - verkan av ändringar i norsk och svensk planlagstiftning. PLAN, 68 (6), pp.36-39.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.