Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v069: Spm71a Grunnloven bør fortsatt knytte Den norske kirke til staten

Literal Question

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om religion og samfunn?

... A. Grunnloven bør fortsatt inneholde en formulering som knytter Den norske kirke til staten

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Sterkt enig 146
 14.0%
2 Enig 324
 31.1%
3 Verken eller 172
 16.5%
4 Uenig 175
 16.8%
5 Sterkt uenig 141
 13.5%
8 Vet ikke 83
 8.0%
Sysmiss 31

Summary Statistics

Valid cases 1041
Missing cases 31
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.