Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v014: Spm9 Flytteerfaringer gjennom livet

Literal Question

Vi er interessert i å vite i hvilken grad du har flyttet fra én type sted til en annen. Hvilken beskrivelse passer best til dine erfaringer gjennom livet?

PostQuestion Text

Kun ett kryss mulig

Values Categories N
1 Bodd i ulike land 163
 15.5%
2 Ulike steder i samme land 555
 52.7%
3 Ulike nabolag på samme sted 202
 19.2%
4 Alltid samme nabolag 133
 12.6%
Sysmiss 19

Summary Statistics

Valid cases 1053
Missing cases 19
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.