Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v085: Spm77 Debattdeltakere ikke vise til religion som støtte i moraldebatter

Literal Question

Når moralspørsmål som abort eller dødshjelp diskuteres i offentlig debatt, er du enig eller uenig i at politikere, eksperter og andre debattdeltakere ikke bør vise til religion som støtte for sitt syn?

PostQuestion Text

Kun ett kryss mulig

Values Categories N
1 Helt enig 434
 41.2%
2 Enig 267
 25.4%
3 Verken eller 139
 13.2%
4 Uenig 101
 9.6%
5 Helt uenig 0
 0.0%
8 Vet ikke 112
 10.6%
Sysmiss 19

Summary Statistics

Valid cases 1053
Missing cases 19
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.