Dataset: Religion, 2008, Norwegian part of ISSP

Variable v027: Spm15b Religiøse ekstremister utgi bøker for sitt syn

Literal Question

Noen mennesker har meninger som flertallet oppfatter som ytterliggående. Hva med religiøse ekstremister, det vil si mennesker som mener at deres religion er den eneste sanne tro, og at alle andre religioner må anses som fiender. Synes du at slike folk bør få lov til å:

... B. Utgi bøker for å gi uttrykk for sitt syn

PostQuestion Text

Kun ett kryss pr. linje

Values Categories N
1 Bør absolutt till. 218
 20.7%
2 Bør ant. tillates 456
 43.3%
3 Bør ant. ikke till. 187
 17.8%
4 Bør abs. ikke till. 145
 13.8%
8 Vet ikke 46
 4.4%
Sysmiss 20

Summary Statistics

Valid cases 1052
Missing cases 20
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.