Set ddata: zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015

Crynodeb

Til tross for fortrinnene til mus og menneskelige modeller av menneskelige sykdommer gjennom generering av induserte pluripotente stamceller, eller IPS-celler, er det flere aspekter ved musens- og menneskets biologi som begrenser bruken til høy gjennomstrømming i in vivo genetisk screening. På grunn av dette, har sebrafisk blitt en attraktiv organisme for utvikling og genetisk overførbar sykdomsmodellering. Dette prosjektet hadde som formål å generere celler utvunnet fra sebrafiskembryo til å egne seg for biomedisinske applikasjoner og legemiddelutvikling. Spesifikke formål var:  
1. Å generere pluripotente sebrafisk ziPS-celler ved genetisk og kjemisk reprogrammering
2. Å funksjonelt karakterisere ziPS-celler i in vivo
3. Å etablere bevis for konseptet av biomedisinsk bruk av ziPS-celler
Strategien er avhengig av hvorvidt pluripotente faktorer blir utrykt i celler utvunnet fra embryoer (zEDCs), og behandling ved epigenome modifikatorer og signaliseringsreaksjonsvei-modifikatorer.   

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015

Rhif Adnabod

NSD2322

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Collas, Philippe Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Collas, Philippe Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2015 Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 201593

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-05-31

Nodiadau

Originaldata fra Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015". Data samlet av Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-12-31 2015-12-31

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-12-31 2015-12-31

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tidsserie

Casglwr Data

Collas, Philippe, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo  (UiO)

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

Flere datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015". Data er innsamlet av Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text