Set ddata: Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010

Crynodeb

Norge har tradisjonelt vært preget av lav produktivitet og lav score på innovasjoner og FoU-statistikk. Til tross for dette er Norge nå på produktivitetstoppen og tilrettelegger for en rekke nye innovative industrisektorer. Dette vil bli studert ved kvalitative case-studier på mikronivå  av bedrifter i ulike sektorer som gjør det svært godt i internasjonal konkurranse. Studiet består av to sett kvalitative intervjuer. Den ene case studien ble gjennomført i 2009 og omhandler animasjonsbransjen i Oslo. Den andre case studien ble gjennomført i 2010 og omhandler motedesignbedrifter i Oslo.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010

Rhif Adnabod

NSD1990

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Spilling, Olav R. NIFU STEP

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
NIFU STEP

Hawlfraint

Copyright (C) 2010 NIFU STEP

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 183552

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2013-11-28

Nodiadau

Originaldata fra NIFU STEP er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data samlet av NIFU STEP. Første NSD-utgave, Bergen 2013.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009-03-01 2010-06-01

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009-03-01 2010-06-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Kommune

Uned Dadansoddiad

Organisasjon

Cyfanfyd

Bedrifter innen animasjon og motedesign i Oslo.

Math o Ddata

Tekstdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Dull Samplu

15 animasjonsbedrifter
3 motedesignbedrifter

Modd Casgliad Data

Personlig intervju

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille til disposisjon data fra "Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Ehangder y Casgliad

18 data filer; ulike format er tilgjengelig.

Cyfyngiadau

NSD kan stille til disposisjon data fra "Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data er innsamlet av NIFU STEP. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken NIFU STEP, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken NIFU STEP, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text