Set ddata: Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014

Crynodeb

Det magmafattige bassenget formet av den inaktive Aegir-ryggen er et stort gap i det Nord-Atlantiske vulkanske feltet - dannet av Islandvarmflekken. Vidvinklede seismiske data viser at Ægir-ryggen begynte å utvikle moderat tykk skorpe (8-11 km) de første 2-4 Myr spredningene: men magmaproduksjonen ble svakere og formet 3,5-6km tykk skorpe for de resterende spredningene. Denne svake eller ikke-eksisterende varmflekk-innflytelsen, til tross for omfattende vulkanvirksomhet i nærheten, gir en unik mulighet til å lære om dynamikken til varmflekk rift-interaksjonen.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014

Rhif Adnabod

NSD2151

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Mjelde, Rolf Institutt for geovitenskap, UiB

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Mjelde, Rolf Institutt for geovitenskap, UiB UiB Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2014 Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 197152

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-02-05

Nodiadau

Orginaldata fra Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014". Data samlet av Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-05-01 2014-07-15

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-05-01 2014-07-15

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Eksperimentdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Mjelde, Rolf, Senter for Geobiology  (UiB)

Dull Samplu

Marin-seismiske data, både zero-offset og vidvinkel data. Seismiske data er i segy-format, navigasjonsdata er i ukooa format. Hvert instrument tok opp fire kanaler, lagret i separate filer. Kanal 1, 2 og 3 er fra ortogonalt montert 3-komponent seismometeropptak:  
C.1: Vertikal
C.2: Horisontal1
C.3: Horisontal2
C.4: Hydrofon

Filnavnene følger denne konvensjonen (eksempel):  p01.obs10.1.sgy (Profile.obs.channel)

Navigasjonsdata: p01.ukooa,  p02.ukooa

Instrumentstedene har blitt flyttet langs linjen på havbunnen basert på direkte ankomsttider. Instrumentlokasjon er vist ved A1 eller A2 i de første to kolonnene, OBS-nummer der shot-nummeret er.  

S1 og S2 indikerer henholdsvis første og andre profil.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014".

Ehangder y Casgliad

189 datafil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014" til disposisjon ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014" til disposisjon ved bestillin". Data er innsamlet av Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text