Set ddata: Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011

Crynodeb

ESFRI-prosjektet vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur (CLARIN) er et storstilt europeisk samarbeid for å skape, koordinere og gjøre språkressurser og teknologi tilgjengelig og lettere å bruke. Den planlagte forskningen innenfor infrastruktur vil fungere som en eVitenskaplig megler som tilbyr web-tjenester for katalogisering, søking, filtrering, behandling, reformatering, og visualisering av språklig informasjon på mange måter. Det foreliggende forslaget krever et nasjonalt støttetiltak under navnet NO-CLARIN, med et mål om å styrke norsk deltakelse i dagens forberedende fase av CLARIN-prosjektet, for å fremme norsk deltakelse i byggings- og utnyttelsesfasen av CLARIN som starter etter 2010. NO-CLARAIN vil åpne for norsk deltakelse i aktuelle CLARIN aktiviteter, danne et forum for norsk språkrelatert forskningsinfrastruktur som kan relateres til CLARIN, undersøke mulighetene for å etablere infrastruktursentre koblet til CLARIN sitt rutenett, legge grunnlaget for en prosjektsøknad og spre informasjon om infrastrukturstatus, planer og muligheter til relevante målgrupper.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011

Rhif Adnabod

NSD1988

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Smedt, Koenraad de Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Smedt, Koenraad de Det humanistiske fakultet, UiB

Hawlfraint

Copyright (C) 2011 Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 201987

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2014-01-27

Nodiadau

Originaldata fra Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011. Data samlet av Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010 2011

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-01-01 2011-01-31

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Buvik, Per, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille til disposisjon data fra "Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Ehangder y Casgliad

1 datafil; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille til disposisjon data fra "Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011". Data er innsamlet av Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text