Set ddata: VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse.

Crynodeb

Fysiske, kjemiske og biologiske data fra 77 innsjøer i Norge og Sverige, utvalgt ved stratifisert randomisering med henblikk på organisk karbon (TOC), total fosfor (TP) og biologisk mangfold.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse.

Rhif Adnabod

NSD2011

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Andersen, Tom Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo UiO

Hawlfraint

Copyright (C) 2011 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 196336

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-01-05

Nodiadau

Originaldata fra Biologisk institutt, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse". Data samlet av Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Andre NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011-07 2011-08

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011-07-01 2011-08-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Geografisk enhet

Cyfanfyd

Innsjøer med overflateareal >2 km2, høyde over havet <500 m, pH >5,5, TOC <30 mg/L og TP <30µg/L

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Andersen, Tom, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo  (UiO)

Dull Samplu

Nettoutvalg: 77

Modd Casgliad Data

Andre målinger

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse" til disposisjon ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

13 fil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse" til disposisjon ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse”. Undersøkelsen er finansiert av Noregs forskningsråd.  Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Biologisk institutt, Universitetet i Oslo gjennomNSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text