Set ddata: Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016

Crynodeb

En tredjedel av verdens befolkning er infisert av Mycobacterium tuberculosis (M.tb) og to millioner dør hvert år av tuberkulose (TB). Standardbehandlingen, der man bruker antibiotika, er stadig mer ineffektiv på grunn av resistens. Den eneste tilgjengelige vaksinen har liten behandlingsverdi, og til tross for enorme innsatser på feltet har ingen andre vaksiner kommet ut på markedet. I dette prosjektet er det utviklet teknologi for å kapsle inn medisinen i nanopartikler bestående av et nedbrytbart stoff. For å studere behandlingen av tuberkulose ble sebrafisk-modellen brukt.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016

Rhif Adnabod

NSD2354

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Griffiths, Gareth Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Griffiths, Gareth Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2016 Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 196377

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-10-26

Nodiadau

Originaldata fra Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016". Data samlet av Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2012 2016

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2012-01-01 2015-10-31

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Eksperimentdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Griffiths, Gareth, Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo  (UiO)

Modd Casgliad Data

Laboratorie-observasjon

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016" til disposisjon ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

71 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016" til disposisjon ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016". Data er innsamlet av Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Chyhoeddiadau Perthnasol

Translocation of nanoparticles and Mycobacterium marinum across the intestinal epithelium in zebrafish and the role of the mucosal immune system

Løvmo. S.D. Speth, M.T. Repnik, U. Koppang, E.O. Griffiths, G.W. Hildahl, J.P. (2016). Translocation of nanoparticles and Mycobacterium marinum across the intestinal epithelium in zebrafish and the role of the mucosal immune system, Developmental and Comparative Immunology. http://dx.doi.org/10.1016/

Layer-by-layer nanocoating of live Bacille-Calmette-Guérin mycobacteria with poly(I:C) and chitosan enhances pro-inflammatory activation and bactericidal capacity in murine macrophages

Speth, M. T. Repnik, U. Griffiths, G. (2016). Layer-by-layer nanocoating of live Bacille-Calmette-Guérin mycobacteria with poly(I:C) and chitosan enhances pro-inflammatory activation and bactericidal capacity in murine macrophages, Biomaterials. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2016.09.027

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text