Set ddata: Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015

Lawr lwytho

Crynodeb

Denne studien omhandler adaptive endringer i polymorfe/euryhaline stingsild under koloniseringen fra havet til ferskvann.  Studien tar blant annet sikte på å oppdage utvalg av fenotyper i naturen, å søke etter signaturer av utvalget, adaptiv intogresjon, og belyse hvordan fenotyper linkes til genomisk utvikling. Fire morfer ble funnet, hvor en dominerer i havet, en i brakkvann, og en i ferskvann. I noen få innsjøer fins en fjerde uten laterale plater. Bare svake indikasjoner på tilpasning ble funnet. Populasjoner synes i stedet å ha diversifisert i fenotypiske retninger. Dette indikerer at evolusjonære begrensninger kan ha spilt en rolle i å strukturere fenotypisk variasjon mellom bestander av stingsild i ferskvann.

Teitl Llawn

Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015

Rhif Adnabod

NSD2241

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Vøllestad, Asbjørn Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Vøllestad, Asbjørn Biologisk institutt, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2015 Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 196639

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-11-15

Nodiadau

Originaldata fra Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015". Data samlet av Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010 2015

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-04-15 2015-06-30

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Trepigget stingsild i ferskvann i Norge

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Vøllestad, Asbjørn, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo  (UiO)

Dull Samplu

Studie av trepigget stingsild i 74 forskjellige ferskvann i Norge.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Ehangder y Casgliad

8 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015". Data er innsamlet av Asbjørn Vøllestad,  Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Gwadiad

Verken Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Deunydd Perthnasol

Original datafil

Chyhoeddiadau Perthnasol

Adaptation and constraint in a stickleback radiation - Journal of Evolutionary Biology 26: 2396-2414.

Artikkel av: K. L. Voje, A. B. Mazzarella, T. F. Hansen, K. Østbye, T. Klepaker, A. Bass, A. Herland, K. M. Bærum, F. Gregersen og L.A. Vøllestad

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text