Set ddata: Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012

Crynodeb

I moderne europeiske samfunn blir kart sett på som en naturlig måte å kommunisere om geografi på. I noen historiske perioder blir ikke kart brukt i noen stor grad, selv om kartografi var utviklet. Den manglende bruken av kart bunner ikke i liten kunnskap eller manglende verktøy. Jeg tror derimot det er andre grunner til at mennesker valgte verbale tekster når kommunikasjonen dreide seg om geografi. Disse grunnene er kanskje vanskelige  å forstå for folk som lever i et kartbasert samfunn. I doktorgradsavhandlingen skal jeg se på slike grunner ved å prøve og finne verbal tekst som er overordnet kart. Et kart er best definert som et dokument som repereseneterer rom i forhold til objekter i verden; det er en av flere verktøy eller metoder som gjør at mennesker finner fram. Verbal tekst er beskrivelser av for eksempel innsjø, fjell, elv osv.  

Kildematerialet til dette prosjektet er et dokument fra det 18.århundret: Major Schnitlers grenseprotokoll. Det digitalt tilgjengelig omkodede TEI tekstbaserte versjonen av dette materialet vil bli brukt som kilde for databasen. Denne databasen vil representere en modell av den geografiske informasjonen jeg får lest ut fra teksten. Denne modellen vil være en versjon av den geografiske informasjonen i kildeteksten, utrykt i et formelt språk. Modellen vil også oppbevare motsigendee fakta hvis og når de eksisterer. Mulige motsigende fakta kan bli funnet ved å benytte regler for kalkulering, som vil bli utviklet med modellen. Modellen vil bli brukt for å utforske min hypotese ved og utrykke informasjonen i modellen som kart. Basert på resultatene av denne undersøkelsen skal jeg diskutere de eksisterende mulighetene for geografiske strukturer, og kjennetegn ved modellen som ikke kan komme til utrykk på kart uten betydningsfulle meningstap. På denne måten håper jeg å oppnå ny informasjon om hvordan mennesker utrykker seg selv i verbale tekster om geografi, i motsetning til kartbaserte utrykk. I det lange løp håper jeg dette vil hjelpe oss med å forstå hvorfor noen kulturer er veldig kartorienterte, mens andre kjenner til kart, men bruker det i veldig liten grad.  

For tilgang til selve datasettet, se prosjektets ressursside: http://www.oeide.no/dg/dp/  
eller bestill via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012

Rhif Adnabod

NSD2114

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Eide, Øyvind Department of Digital Humanities, King's College London

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Eide, Øyvind King's College London, Department of Digital Humanities KCL, DDH Prisjektansvarlig

Hawlfraint

Copyright (C) 2014 Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 190567

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2014-10-29

Nodiadau

Originaldata fra  Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012". Data samlet av Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Vitenskap og teknologi

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009-05-01 2012-04-30

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009-05-01 2012-04-30

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Datamateriale.

Math o Ddata

Kodede tekstdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Eide, Øyvind, King's College London, Department of Digital Humanities  (KCL, DDH)

Dull Samplu

Kildematerialet til dette prosjektet er et dokument fra det 18.århundret: Major Schnitlers grenseprotokoll. Det digitalt tilgjengelig omkodede TEI tekstbaserte versjonen av dette materialet vil bli brukt som kilde for databasen. Denne databasen vil representere en modell av den geografiske informasjonen jeg får lest ut fra teksten.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

Data er fritt tilgjengelig.

Ehangder y Casgliad

En datafil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

Data er fritt tilgjengelig.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012". Data er innsamlet av Øyvind Eide, Department of Digital Humanities, King's College London. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Amodau

Data er fritt tilgjengelig.

Gwadiad

Verken Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Deunydd Perthnasol

Data Package for The area told as a story

This data package is connected to the PhD project at King's College London, Department of Digital Humanities.

Chyhoeddiadau Perthnasol

The area told as a story: An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information

Eide, Øyvind (2012) The area told as a story: An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information. Ph.D., King's College London, Department of Digital Humanities.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text