Set ddata: Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015.

Crynodeb

Epizootien som blir forårsaket av den atlantiske lakselusen, et caligid ektoparasitt krepsdyr, er en alvorlig trussel mot vill- og oppdrettslaks. Det er behov for nye behandlingstilnærmelser for å ta fatt på dette skadedyret. Prosjektet utgjør en kombinasjon av molekylærgenetikk, evolusjon og potensiell medikamentmålretting av invertebrate akvaporiner.   

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Teitl Llawn

Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015.

Rhif Adnabod

NSD2254

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Finn, Roderick Nigel Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Finn, Roderick Nigel Institutt for biologi, Universitetet i Bergen BIO, UiB Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2015 Roderick Nigel Finn, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 204813

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-01-05

Nodiadau

Originaldata fra Roderick Nigel Finn, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015". Data samlet av Roderick Nigel Finn, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011-01-01 2015-03-31

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011-01-01 2015-03-31

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Finn, Roderick Nigel, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen  (BIO, UiB)

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Cyfyngiadau

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Amodau

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text