Set ddata: Sycon transkriptomdata - Regulatorisk RNA i evolusjonen av flercellethet, 2013

Crynodeb

"Sycon transkriptomdata, 2013" er en del av prosjektet "Regulatorisk RNA i evolusjonen av flercellethet".  
En av de viktigste hendelsene i livets historie er evolusjonen av flercellede organismer fra encellede eukaryoter. Men fortsatt er det svært mye vi ikke vet om hvilke genetiske mekanismer som muliggjorde dette gigantiske evolusjonære spranget. I motsetning til tidligere arbeider som har fokusert på endringer i de proteinkodende genene i forbindelse med dette spranget så ønsker vi i dette prosjektet å fokusere på endringer i de genregulerende RNAene (ikke-kodende RNA). Ikke-kodende RNA har fått stor oppmerksomhet de seneste årene. Disse fungerer ved å regulere uttrykket av proteinkodende gener, og man har sett at de har en svært viktig rolle i prosesser som embryoutvikling og celledifferensiering hos dyr. Noen få slike ikke-kodende RNAer har blitt oppdaget blant de encellede forfedrene til dyr og sopp, men fordi man bare har undersøkt et fåtall slike arter er det fortsatt mye vi ikke vet om viktigheten av slike ikke-kodende RNAer i utviklingen av flercellede dyr og sopp. I dette prosjektet ønsker vi derfor å studere rollen til genregulerende RNA i den evolusjonære utviklingen av dyr og sopp fra deres encellede forfedre.  

Dataene er brukt som grunnlag i publiserte arbeider. Dataene i prosjektet er genuttrykksdata som er tilgjengelig gjennom databaser.

Teitl Llawn

Sycon transkriptomdata - Regulatorisk RNA i evolusjonen av flercellethet, 2013

Rhif Adnabod

NSD2272

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Bråte, Jon Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Bråte, Jon Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo IBV, UiO Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2013 Jon Bråte, Institutt for biovitenskap, UiO

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 213707

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-12-12

Nodiadau

Originaldata fra Jon Bråte, Institutt for biovitenskap, UiO er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Sycon transkriptomdata - Regulatorisk RNA i evolusjonen av flercellethet, 2013". Data samlet av Jon Bråte, Institutt for biovitenskap, UiO. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2012-08-01 2015-07-31

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2012-08-01 2015-07-31

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Genuttrykksdata fra kalksvampen Sycon ciliatum.

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Dull Samplu

Svampene er samlet inn ved kysten utenfor Bergen og dataene er generert i samarbeid med Maja Adamska ved Sars Centre i Bergen.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Cyfyngiadau

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Chyhoeddiadau Perthnasol

Developmental Gene Expression Provides Clues to Relationships Between Sponge and Eumetazoan Body Plans

Leininger, S., Adamski, M., Bergum, B., Guder, C., Liu, J., Laplante, M., Bråte, J., Hoffmann, F., Fortunato, S., Jordal, S., Rapp, H.T., Adamska, M. (2014) Developmental Gene Expression Provides Clues to Relationships Between Sponge and Eumetazoan Body Plans i Nature Communications 5, 3905.

Dataene er tilgjengelig via The European Bioinformatics Institute (Part of the European Molecular Biology Laboratory) under kodene: E-MTAB-2430 og E-MTAB-2431.

Regulatory RNA at the Root of Animals: Dynamic Expression of Developmental LincRNAs in the Calcisponge Sycon Ciliatum

Bråte J, Adamski M, Neumann RS, Shalchian-Tabrizi K, Adamska M. (2015). Regulatory RNA at the Root of Animals: Dynamic Expression of Developmental LincRNAs in the Calcisponge Sycon Ciliatum. Proc. R. Soc. B. 20151746.

Dataene er tilgjengelig via Dryad Digital Repository under koden: doi:10.5061/dryad.v83fj.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text