Set ddata: SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018

Crynodeb

Målet for dette prosjektet var å bevare råvarenes og produktenes kvalitet ved å optimalisere anvendelsen av ulike kjøle-, fryse- og tinemetoder for kjøtt, samt undersøke hvordan ny fryseteknologi kan tilpasses og anvendes i norsk kjøttforedling. Ett delmål var: Kvaliteten til magnetfryste produkter skal sammenliknes med konvensjonelt fryst, superkjølt og kjølt kjøtt i systematiske og kontrollerte forsøk, hvor også utvalgte tineprosesser og -teknologi vil inngå. Ulike analysemetoder ble benyttet og sammenlignet med tanke på  evne til å differensiere mellom ulike fryseteknikker.

Alle datafilene inneholder data og dokumenter knyttet til enheter og figurer i en publikasjon med tittelen "Detectability of the degree of freeze damage in meat depends on analytic-tool selection".

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  
http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018

Rhif Adnabod

NSD2665

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Bjerke, Frøydis Animalia AS

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Bjerke, Frøydis Animalia AS Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2018 Frøydis Bjerke, Animalia AS

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 244441

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2019-02-06

Nodiadau

Originaldata fra Frøydis Bjerke, Animalia AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018". Data samlet av Frøydis Bjerke, Animalia AS. Første NSD-utgave, Bergen 2019.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2016 2018

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2016-08-01 2016-09-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Bjerke, Frøydis, Animalia AS

Dull Samplu

Data ble generert med ulike sensorer. Datamaterialet består av: Drypp (måling av vektforskjeller), bioimpedance, NMR, mikrobølge, Cryo-Sem bilder. Metoden er beskrevet i en publikasjon med tittelen: Detectability of the degree of freeze damage in meat depends on analytic-tool selection.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

41 datafil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "SMARTFRYS - Tilnærmet "fersk" kvalitet på kjøtt med ny innfrysingsteknologi, 2018". Data er innsamlet av Frøydis Bjerke, Animalia AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Frøydis Bjerke, Animalia AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Frøydis Bjerke, Animalia AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Deunydd Perthnasol

Data files

Chyhoeddiadau Perthnasol

Detectability of the degree of freeze damage in meat depends on analytic-tool selection

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text