Set ddata: Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007

Crynodeb

Gjennom 13 dybdeintervjuer  med ledere primært fra bedrifter som er engasjert i olje- og gassnæringen undersøker dette studiet samspillet mellom næringen og forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Dette prosjektet studerer ulike modeller for forsknings- og utdanningsinstitutters rolle i en innovasjonsdrevet regional næringsutvikling. Formålet er å studere mangfoldet i roller og modeller drøftet i en bred regional kontekst. Søkelyset rettes mot relasjoner og effekter av relasjoner mellom disse næringen og forsknings- og utdanningsinstituttene i regionen. Vi vil dokumentere hvilke roller disse instituttene har som idéskapere, entreprenører, kunnskapsmeglere, møtested etc. og dermed for innovasjonsdrevet regional verdiskaping og utvikling.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007

Rhif Adnabod

NSD2008

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Gjelsvik, Martin International Research Institute of Stavanger

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
International Research Institute of Stavanger IRIS

Hawlfraint

Copyright (C) 2007 International Research Institute of Stavanger

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 171193

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2013-10-01

Nodiadau

Originaldata fra IRIS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007". Data samlet av Martin Gjelsvik, International Research Institute of Stavanger. Første NSD utgave, Bergen2013.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2007-01-01 2007-12-01

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2007-01-01 2007-12-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Fylke

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Dybdeintervju med ledere, primært i bedrifter som er engasjert i olje- og gassnæringen, hovedsaklig i Rogaland

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Dull Samplu

Bruttoutvalg: 13 personer
Nettoutvalg: 13 personer

Modd Casgliad Data

Personlig intervju

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille til disposisjon data fra "Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Ehangder y Casgliad

13 fil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille til disposisjon data fra "Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007”. Undersøkelsen er finansiert av Noregs forskningsråd (NFR).  Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Martin Gjelsvik, International Research Institute of Stavanger gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken IRIS, NFR eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken International Research Institute of Stavanger, Noregs forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Chyhoeddiadau Perthnasol

The Role of Universities in Strengthening Local Capabilities for Innovation — A Comparative Case Study

Petter Westnesa, Sachi Hatakenakab, Martin Gjelsvika and Richard K Lesterb
Higher Education Policy (2009) 22, 483–503. doi:10.1057/hep.2009.14

The linkages of firms, universities and research institutions in innovation processes: A conceptual framework

Westnes, P. and M. Gjelsvik (2010) The linkages of firms, universities and research institutions in innovation processes: A conceptual framework. I Geenhuizen, Marina von. (red): Innovation and Energy: Structural Change and Policy Implications. Purdue University Press.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text