Set ddata: Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009

Crynodeb

Vi vurderte geofysiske karakteristikker og geologiske prosesser til strømningssystemer som muligens gikk gjennom eller var knyttet til potensielle hydrokarbon-reserver. Det totale antallet hydrotermale utslippskomplekser i norske offshore-basseng estimeres til å ligge på mellom 2000 og 3000 stykker, og vi konsentrerte undersøkelsen rundt tre målområder. Det er sterke bevis fra seismiske data (amplitude anomalier) og brønndata fra bassengene på henholdsvis Møre og Vøring som indikerer at noen av disse dype hydrotermale utslippskompleksene har blitt gjenbrukt til vertikal væskegjennomstrømning i løpet av de siste 55 millioner årene, som har skapt væskegjennomstrømning gjennom bassengets formasjoner. De ser ut til å penetrere de stratigrafiske nivåene i hydrokarbonreservene. Derfor, vil vår studie fokusere på kvantifiseringen av de geologiske prosessene som styrer væskestrømmene på bassengskala, for å forstå påvirkningen væskestrømmer har på petroleumsaktivitet, og fordelingen av 'shallow free gas' som en risiko i boreområder. Sluttproduktet av dette prosjektet var økt internasjonal konkurransedyktighet, og forbedret utdanning av studenter innenfor feltet som omfattet høyoppløslig 3D-seismikk og væskestrømingssystemer.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009

Rhif Adnabod

NSD1469

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Mienert, Juergen Institutt for geologi, UIT

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Mienert, Juergen Institutt for geologi, UIT

Hawlfraint

Copyright (C) 2009 Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 169514

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-09-27

Nodiadau

Originaldata fra Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009". Data samlet av Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT. Andre NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Vitenskap og teknologi

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2005-07 2009-06

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2006-07-01 2006-07-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Enhetene består av seismiske filer fra 6 stasjoner i område i SEG-Y format. Dataene er i standard SEG-Y format med all posisjonsinformation i standard-headeren.

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Mienert, Juergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiT

Dull Samplu

Innsamlingsmetode knyttes til: UiTø havbunnsseismometer og luftkanoner fra FF Jan Mayen.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille til disposisjon data fra "Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Ehangder y Casgliad

29 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille til disposisjon data fra "Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Quantification of geological processes that govern basin scale fluid flow, 2009". Data er innsamlet av Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS (NSD). Verken Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text