Set ddata: Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013

Crynodeb

I dette prosjektet undersøkes strømmene som går gjennom Færøybankkanalen. Basert på observasjoner var målet å forbedre kunnskapen om turbulens og blanding i tunge bunnstrømmer i havet med spesielt fokus på Færøybankkanalen. På havbunnen utenfor Færøyene må det tunge bunnvannet passere en terskel i form av undersjøiske fjellrygger. De store havstrømmene som strømmer over tersklene mellom de nordiske hav og Nord-Atlanteren blandes med de omkringliggende vannmassene. Studien av gjennomstrømmingen av vann i Færøybankkanalen vil være av betydning for gjennomstrømming og dermed også sirkulasjonen av strømmer i andre havområder. Målet var å forsøke å finne bedre målemetoder, også for disse forholdene i havet på en større skala. Det ble samlet detaljerte målinger av bevegelsene. Observasjonene ble samlet inn fra farkoster og instrumenterte rigger i havet. Data er tilgjengelig via www.pangaea.de.  

For ytterligere informasjon om "Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013", kontakt prosjektleder.

Teitl Llawn

Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013

Rhif Adnabod

NSD2333

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Fer, Ilker Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Fer, Ilker Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen UiB Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2013 Ilker Fer, Geofysisk institutt, UiB

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 204867

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-07-14

Nodiadau

Originaldata fra Ilker Fer, Geofysisk institutt, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013". Data samlet av Ilker Fer, Geofysisk institutt, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011-01-01 2015-08-30

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2012-05-01 2013-06-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Prosess

Cyfanfyd

Temperatur, salinitet og havstrømmer ved Færøybankkanalen.

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tidsserie

Casglwr Data

Fer, Ilker, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen  (UiB)

Dull Samplu

Temperatur, salinitet og havstrømmer ved Færøybankkanalen. Måleinstrumenter på åtte bunnfestede fortøyninger ble brukt for å samle oseanografiske data.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

For ytterligere informasjon om "Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013", kontakt prosjektleder.

Cyfyngiadau

For ytterligere informasjon om "Overstrømning gjennom Færøybankkanalen: Turbulens og blanding, 2013", kontakt prosjektleder.

Chyhoeddiadau Perthnasol

Interaction of the Faroe Bank Channel overflow with Iceland Basin intermediate waters

Ullgren,Jenny E., Ilker Fer, Elin Darelius, og Nicholas Beaird (2014) Interaction of the Faroe Bank Channel overflow with Iceland Basin intermediate waters, Journal of geophysical research: Oceans, Vol. 119, 228–240, doi:10.1002/2013JC009437, 2014

Volume transport and mixing of the Faroe Bank Channel overflow from one year of moored measurements

Ullgren, Jenny E., Elin Darelius, og Ilker Fer (2016) Volume transport and mixing of the Faroe Bank Channel overflow from one year of moored measurements, www.ocean-sci.net/12/451/2016/doi:10.5194/os-12-451-2016

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text