Set ddata: Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012

Crynodeb

De nordiske landene utgjør en nøkkelregion for undersøkelser i Earth system sciences, spesielt oseanografi og solid jord fysikk. Klimaet i det nordiske området er sterkt influert av havstrømmer fra Nord-Atlanteren. En detaljert beskrivelse av strømningene er viktig for å få bedre forståelse av regional og beslektede globale klima mekanismer. En avgjørende faktor for undersøkelsene er detaljert kunnskap om marine geoider, horisontal overflates gjennomsnittlige havnivå hvorfra den tidsgjennomsnittlige havoverflaten avviker på grunn av statiske komponenter av havstrømmer. 17.mars 2009 lanserte Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) sin første Earth Explorer Core Mission, den svært sofistikerte og dedikerte gravitasjonssatelitten GOCE. Oppdraget går ut på å levere homogen informasjon om statiske geoider med en enestående presisjon og romlig fasthet.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012

Rhif Adnabod

NSD2021

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Pettersen, Bjørn Ragnvald Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Pettersen, Bjørn Ragnvald Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap NMBU Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2012 Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 197635

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-01-07

Nodiadau

Originaldata fra Bjørn Ragnvald Pettersen, institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012". Data samlet av Bjørn Ragnvald Pettersen, institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Vitenskap og teknologi

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-07-01 2012-12-31

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-07-01 2012-12-31

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Eksperimentdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Pettersen, Bjørn Ragnvald, Prosjektleder  (NMBU)

Dull Samplu

Gravitasjonsdata fra satelitten GOCE.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Cyfyngiadau

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012". Data er innsamlet av Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text