Set ddata: Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015

Crynodeb

Digitale teknologier tas i bruk i stadig flere pedagogiske sammenhenger, og det forventes og kreves at IKT inngår som en naturlig del av barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagene er en svært sentral arena for barns språkutvikling. Barn lærer språk først og fremst gjennom å bruke språk i sosiale situasjoner, og gjennom direkte engasjement i ulike språklige aktiviteter. Særlig viktig er de måtene som voksne innbyr barn til å delta i språklig aktiviteter på gjennom strukturerte metoder som dialogisk lesing. Dialogisk lesing er i stor grad basert på bildeboka, som ved hjelp av bl.a. multimodalitet innbyr til språkutviklende samtaler mellom barn og voksen. Med nettbrett (iPad) har vi fått en rekke bildebok-app'er og spesielt tilrettelagte digitale fortellinger. Men det er lite empirisk forskning som kan si noe om hvorvidt egenskaper ved digitale teknologier ivaretar eller underminerer leseaktivitetens språkstimulerende effekt. Lesing er menneske-teknologi-interaksjon der teknologienes bruksegenskaper virker inn på kognitive og emosjonelle prosesser. Digitale teknologier har andre materielle og tekniske egenskaper enn boka: iPad-skjermen utstråler lys, og vi håndterer nettbrett og bok forskjellig når vi blar og peker. Et svært interessant spørsmål er hvordan ulike teknologiers affordanser virker inn på språklig samhandling under dialogisk lesing.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015

Rhif Adnabod

NSD2330

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Mangen, Anne Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Mangen, Anne Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger UiS Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2015 Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, UiS

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 238046

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-07-05

Nodiadau

Originaldata fra Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015". Data samlet av Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2014-05 2015-05

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2015-04-01 2015-05-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Kommune

Uned Dadansoddiad

Gruppe

Cyfanfyd

Barn i alderen 3-5 år, ved en avdeling i en barnehage (hver barnegruppe med en voksen barnehagelærer).

Math o Ddata

Tekstdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Mangen, Anne, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger  (UiS)

Dull Samplu

Utvalget består av barnegrupper på 4-6 barn i alderen 3-5 år, ved en avdeling i barnehage (hver gruppe med en barnehagelærer).
Bruttoutvalg: 25 personer
Nettoutvalg: 25 personer

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015" til disposisjon. Data blir gjort tilgjengelig for forskningsformål ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

En datafil; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015" til disposisjon. Data blir gjort tilgjengelig for forskningsformål ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text