Set ddata: Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014

Crynodeb

Forslaget tar sikte på å utvikle nye teknikker for å studere funksjonelle materialer som katalysatorer under sine arbeidsforhold. Rasjonell utforming av katalysator nanomaterialer og evnen til å identifisere og observere de aktive områdene mens de fungerer har blitt fremhevet som viktige barrierer for den fremtidige utformingen av katalysatormaterialer. Et stort utvalg teknikker brukes rutinemessig til å karakterisere katalysatormaterialer, men bare et begrenset utvalg gir direkte informasjon angående reaksjonsbetingelser som er relevant for industrielle prosesser (Weckhuysen 2009). Nye fremskritt innen metoder som benytter synkronstråling åpner for nye muligheter til å studere de elektroniske og strukturelle egenskapene til nanostrukturerte katalysatorer og å faktisk kunne «se» disse katalysatorene mens de arbeider i et realistisk miljø. Det foreslåtte prosjektet er spesielt rettet mot fremgangsmåter for utviklingen innen situ karakterisering av katalysatorer, med karakterisering av bimetall kjerne-skall-nanopartikler som valgt modellsystem.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014

Rhif Adnabod

NSD2123

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Dag Werner Breiby Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Dag Werner Breiby Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hawlfraint

Copyright (C) 2014 Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 35369

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-06-08

Nodiadau

Originaldata fra Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014". Data samlet av Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Vitenskap og teknologi

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-01-01 2014-05-31

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-01-01 2014-01-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Data basert på synkrotroneksperiment.

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dull Samplu

Diffraksjonsdata fra synkrotroneksperimenter ved HASYLAB (Hamburg) og SLS (Zurich).

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala" til disposisjon ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

1 datafil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala" til disposisjon ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014". Data er innsamlet av Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Chyhoeddiadau Perthnasol

In situ X-ray ptychography imaging of high-temperature CO2 acceptor particle agglomerates

In situ X-ray ptychography imaging of high-temperature CO2 acceptor particle agglomerates.  
Hoydalsvik, Kristin; Floystad, Jostein Bo; Zhao, Tiejun; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS Volume: 104 Article Number: 241909 (2014)

Morphology Changes of Co Catalyst Nanoparticles at the Onset of Fischer-Tropsch Synthesis

Morphology Changes of Co Catalyst Nanoparticles at the Onset of Fischer-Tropsch Synthesis.
Hoydalsvik, Kristin; Floystad, Jostein B.; Voronov, Alexey; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Volume: 118 Pages: 2399-2407 (2014)

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text