Set ddata: Moderne bioteknologi, datapersonvern, NSDs Europaundersøkelse 1996

Lawr lwytho

Crynodeb

Undersøkelsen var en parallellundersøkelse til Standard Eurobarometer 46.1, og ble gjennomført etter samme opplegg og i samme tidsperiode som i EU-landene. Data fra Norge inngår også i det integrerte datasettet som er blitt stilt til disposisjon for forskningsmiljøene verden over.

Standard Eurobarometer er intervjuundersøkelser som blir administrert og finansiert av EU kommisjonen, og har som formål å skaffe informasjon om sosiale, økonomiske og politiske forhold i medlemslandene. Alle Standard Eurobarometer inneholder trendspørsmål om befolkningens kunnskap om og holdninger til EU og integrasjonsprosessen i Europa.

I perioden 1990-1996 hadde NSD tillatelse fra EU til å gjennomføre undersøkelsene i Norge, og i alt ble 12 undersøkelser gjennomført.

Denne undersøkelsen har moderne bioteknologi og datapersonvern som emner.

Teitl Llawn

Moderne bioteknologi, datapersonvern, NSDs Europaundersøkelse 1996

Rhif Adnabod

NSD0934

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD Dataprodusent

Hawlfraint

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Enw’r Gyfres

NSDs Europaundersøkelser

Gwybodaeth y Gyfres

Europakommisjonen har fra 1971 utført Eurobarometer i medlemslandene i EU. I periodene 1990-1996 og 1999-2002 gjennomførte NSD utvalgte deler av disse undersøkelsene også i Norge.

Fersiwn

Dyddiad: 2008-10-28

Nodiadau

Orginaldata fra Nielsen Norge AS er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-utgave.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Moderne bioteknologi, datapersonvern", NSDs Europaundersøkelse 1996, norsk utgave av Eurobarometer 46.1. 2. NSD-utgave, NSD Bergen 2008.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
1996 1996

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
1996 1996

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Fylke

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Befolkningen 15 år og eldre

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Nielsen Norge AS

Dull Samplu

Random route. Nettoutvalg: 966

Modd Casgliad Data

Personlig intervju

Lleoliad

Statws Argaeledd

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Ehangder y Casgliad

En datafil; ulike oppsett kan leveres.

Cyfyngiadau

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene f.eks. ved å skrive følgende:  
"(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra undersøkelsen "Moderne bioteknologi, datapersonvern" NSDs Europaundersøkelse 1996, norsk utgave av Eurobarometer 46.1. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Nielsen Norge AS er ansvarlig for innsamlingen av dataene i denne undersøkelsen. Verken Nielsen Norge AS eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Gwadiad

Verken Nielsen Norge AS eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Deunydd Perthnasol

Spørreskjema "Eurobarometer 46.1 (-Høst 1996-)"

Astudiaethau Perthnasol

Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002

Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1993

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text