Set ddata: Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017

Lawr lwytho

Crynodeb

Det finnes omfattende studier på honningbienes nervekrets og minnefunksjon og det har nylig fremkommet som en ukonvensjonell modell i biogerontologi. Samtidig er det mindre informasjonen om gliaceller. I andre systemer er gliaceller involvert i næringshomeostase, håndtering av avfallsstoffer og aldring. Disse funksjonene har blitt knyttet til metabolske enzymer, som glutaminsyntetase og glykogenfosforylase. For å identifisere funksjonelle roller og potensielle forskjeller i gliatyper blant honningbier, har dette prosjektet studert distribusjonen av disse enzymene og hvorvidt overflod av enzymer kan assosieres med aldring og andre prosesser. Ved å bruke immunhistokjemi og konfokalt lasermikroskop ble det demonstrert glutaminsyntetase og glykogenfosforylase i gliaceller, men de viser seg å lokalisere seg sammen med ulike undertyper av gliaceller. Dataene indikerer at aldring og næringsfysiologi i bier er knyttet til gliaspesifikke metabolske enzymer. Enzymspesifikke lokasjonsmønstre kan vise til en funksjonell differensiering mellom identifiserte gliatyper.  

- Eksperiment: Starvation, ST=starved, SA=satiated for Fig. 4
- Eksperiment: gustatory responsiveness/GRS, L=low, H=high responders for Fig. 5
- Eksperiment: Aging, OF=old, YF=young foragers for Fig. 6

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Teitl Llawn

Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017

Rhif Adnabod

NSD2579

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Münch, Daniel Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Münch, Daniel Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MINA, NMBU Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2018 Daniel Münch, MINA, NMBU

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2018-06-12

Nodiadau

Originaldata fra Daniel Münch, Fakultet for miljøvitenskap og naturforskning, NMBU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017". Data samlet av Daniel Münch, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU. Første NSD-utgave, Bergen 2018.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011 2017

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011-08-30 2017-09-30

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Honningbier

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Münch, Daniel, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU  (NMBU)

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Ehangder y Casgliad

4 filer; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Metabolske enzymer i gliaceller i honningbiers hjerne og assosiasjoner med aldring, sult og matrespons, 2017”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Daniel Münch, MINA, NMBU gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Daniel Münch, MINA, NMBU eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Gwadiad

Verken Daniel Münch, MINA, NMBU eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Deunydd Perthnasol

Western blot data for semiquantitative analyses

PPT file for Figs 1-3

Chyhoeddiadau Perthnasol

Metabolic enzymes in glial cells of the honeybee brain and their associations with aging, starvation and food response

Ashish K. Shah, Claus D. Kreibich, Gro V. Amdam og Daniel Münch (2018) Metabolic enzymes in glial cells of the honeybee brain and their associations with aging, starvation and food response, Journal: PLOS ONE Accepted/publication year: 2018

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text