Set ddata: Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012

Crynodeb

Dette prosjektet omfatter studier som skal undersøke og forklare den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA, sine SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) jordfuktighetsobservasjoner over Norge og de nordlige områdene. SMOS-satellitten som ble skutt opp i 2009 fungerer fremdeles, og anskaffer data med relativt grov bildeoppløsning (~43 km dataspor), et begrenset momentalt synsfelt ((~1000 km på tvers) og relativt sjeldne gjenvisitter (1-3 dager). Prosjektet brukte dataassimileringsideer for å forbedre den romlige og tidsbestemte informasjonen som ble samlet inn av SMOS til å bli mer brukervennlig, dvs at man kan tilby høyere frekvenser, høyere oppløsning og et større område for «snap shot»-informasjon. For dataassimileringen brukte vi en variant av Ensemble Kalman Filter (EnKF). Den forbedrede romlige oppløsningen varierte fra 4 til 9 km (avhengig av modelloppløsningen) og den forbedrede tidsbestemte oppløsningen var 6 timer (tidsenheten for å oppdatere analysen for bruk av SMOS data). Som en del av denne undersøkelsen, evaluerte prosjektet kvaliteten til satellittobservasjonene av jordfuktighet og landoverflatemodellsimuleringer over Norge, i tillegg til å vurdere NILUs landdataassimileringssystem i forhold til undersøkelser om vannets kretsløp over land. Denne undersøkelsen tar tak i utfordringen av å bruke SMOS data for å forstå vannets kretsløp over Norge og de nordiske områdene, regioner som kjennetegnes av en kompleks orografi.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012

Rhif Adnabod

NSD2290

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Lahoz, William Norsk institutt for luftforskning

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Lahoz, William Norsk institutt for luftforskning NILU Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2012 William Lahoz, Norsk insitutt for luftforskning (NILU).

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 202315
Norsk institutt for luftforskning NILU

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-02-19

Nodiadau

Originaldata fra William Lahoz, Norsk insitutt for luftforskning er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012". Data samlet av William Lahoz, Norsk institutt for luftforskning. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010 2015

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-01-01 2012-12-31
2011-07-01 2011-07-31
2012-07-01 2012-07-31

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Norge og nordområdene.

Uned Dadansoddiad

Geografisk enhet

Cyfanfyd

In situ/satellitt jordfuktighet sammenligning:  
Tidsserie av jordfuktighet på seks steder der det finnes NVE-stasjoner (Kise, Kvithamar, Særheim, Værnes, Øverbygd, Ås), enheter på m3/m3 (kubikkmeter per kubikkmeter) av:  

(i) in situ data
(ii) SMOS data
(iii) AMSR-E data
(iv) ASCAT data
  
Plasseringene til NVE-stasjonene, fra nord til sør i Norge:

Øverbygd 69.02oN 19.35oE 83 masl
Kvithamar 63.49oN 10.88oE 70 masl
Værnes 63.45oN 10.97oE 90 masl
Kise  60.77oN 10.81oE 130 masl
Ås 59.66oN 10.77oE 80 masl
Særheim 58.76oN 5.65oE 90 masl

Soil moisture analyses for Europe: Breddegrad/lengdegrad-kart av overflate jordfuktighet (enheter på m3/m3) over Norges landområder, som inkluderer Norge, Nord-Danmark, Sverige og Vest-Finland. Romoppløsning er 5 km. Analysene er konstruert ved å assimilere jordfuktighetsdata fra SMOS-satellittene inn i SURFEX landoverflatemodell. Denne assimileringsmetoden er en variant av Esemble Kalman Filter, EnKF.  

Vi inkluderte også kart fra lignende jordfuktighetsanalyser fra "the free model run" (dvs. uten assimilasjon).

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tidsserie

Casglwr Data

Lahoz, William, Norsk institutt for luftforskning  (NILU)

Dull Samplu

(i) Mottak av data fra 6 NVE-stasjoner, og SMOS, AMSR-E og ASCAT dataregistre  
(ii) Identifikasjon av SMOS, AMSR-E og ASCAT nærmeste piksel til NVE-stasjoner
(iii) Streaming av SMOS, AMSR-E og ASCAT-data i henhold til bane(synkende/stigende)

Modd Casgliad Data

Andre målinger

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012" til disposisjon etter 31.12.2017. Etter dette blir data blir frigjort for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

10 datafil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012" til disposisjon etter 31.12.2017. Etter dette blir data blir frigjort for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012". Data er innsamlet av William Lahoz, Norsk institutt for luftforskning. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken William Lahoz, Norsk institutt for luftforskning, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken William Lahoz, Norsk institutt for luftforskning, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Chyhoeddiadau Perthnasol

Closing the Gaps in our Knowledge of the Hydrological Cycle over Land: Conceptual Problems

Lahoz, W.A., and G.J.M. De Lannoy (2014) Closing the Gaps in our Knowledge of the Hydrological Cycle over Land: Conceptual Problems. Surveys in Geophysics, 35, s. 623-660.

Evaluation of Satellite Soil Moisture Products over Norway using Ground-Based Observations

Griesfeller, A., W.A. Lahoz, R.A.M. de Jeu, W. Dorigo, L.E. Haugen, T.M. Svendby, and W. Wagner (2015) Evaluation of Satellite Soil Moisture Products over Norway using Ground-Based Observations i International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation..

Corrigendum to: Evaluation of Satellite Soil Moisture Products over Norway using Ground-Based Observations

Griesfeller, A., W.A. Lahoz, R.A.M. de Jeu, W. Dorigo, L.E. Haugen, T.M. Svendby, and W. Wagner (2016) Corrigendum to: Evaluation of satellite soil moisture products over Norway using ground-based observations i International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.

Implications of the Form of the Ensemble Transformation in the Ensemble Square Root Filters

Sakov, P. and Oke, P.R. (2008) Implications of the Form of the Ensemble Transformation in the Ensemble Square Root Filters i Monthly Weather Review, 136, s.1042-1053.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text