Set ddata: Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013

Crynodeb

Dataene i prosjektet “Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013” ble samlet inn ved å gjennomføre eksperimenter ved hjelp av en standard/1D-modell for lavsalin flømming. Målet var å beskrive hovedmekanismene i lavsalin vannflømming og å studere effektene av adsorpsjon og desorpsjon av polare oljekomponenter, og ion-utveksling (mineraler og reservoarbergart) på zeta-potensialet og kontaktvinkel. En funksjon som beskriver virkningen av saltholdighets-reduksjon i strømningsmetningens funksjoner ble inkludert i modellen. Den kjemiske modelleringen inkluderte: Innlemmelse av overflatekjemi i den eksisterende kjemiske modelleringsprogramvaren EQAlt (Cathles 2006), prediksjon av overflatepotensialet som funksjon av den vandige kjemien, trykk og temperatur, inkludering av olje-berg-interaksjoner i kjemisk modell, fulgt av eksperimenter og prediksjon av oversvømmelsesoppførsel som ble observert ved bruk av den kjemiske modellen. I en større skala ble det mulig å legge til en enkel utvidelse til en simulator slik at man kunne overføre laboratorieresultatene til feltskalaestimater for lavsalin flømmingsprosesser. Potensial vil bli evaluert med sandsteinreservoarmodeller, og et verktøy egnet for evaluering av potensialet for sandsteinsreservoarer ble etablert.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013

Rhif Adnabod

NSD2262

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger IRIS Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2013 Ingebret Fjelde, IRIS

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 193173

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-11-06

Nodiadau

Originaldata fra Ingebret Fjelde, IRIS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013". Data samlet av Ingebret Fjelde, IRIS. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009 2013

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009-04-01 2013-03-15

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Eksperimentdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Fjelde, Ingebret, International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Dull Samplu

Eksperiment- og simuleringsresultater. Bergarter fra sandsteinsreservoarer med ulike mineralsammensetninger og fordelinger ble valgt. Oljesammensetningen, saltvannssammensetning, kjernedimensjoner og temperatur ble variert.

Modd Casgliad Data

Simulering, eksperiment

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

25 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data  i anonymisert form er stilt til disposisjon av Ingebret Fjelde, International Research Institute of Stavanger (IRIS) gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text