Set ddata: Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015

Crynodeb

Hovedmålet med dette prosjektet var å etablere rutiner og modeller for vurdering og analyse av mulige fremtidige tsunamier generert av fjellskred i fjorder. Gjennom en kombinasjon av laboratoriestudier og numerisk modellering var målet økt forståelse og forbedring av dataverktøy. En av de mulige tsunamiskapende steinrøysene i Norge befinner seg på Åknes langs Storfjorden i Vest-Norge. Grunnet behov for risikovurdering og risikostyring i dette området, ble Åknes/Tafjord-prosjektet startet i 2004 (fra 2009: Åknes/Tafjord Beredskap IKS), som et omfattende FoU-selskap som skal overvåke og prosjektere tidlige varslinger relatert til store ustabile steinrøyser og deres konsekvenser med tanke på tsunamier som kan true lokalsamfunnet. Det maksimale volumet av det potensielle fjellskredet i Åknes er estimert til å være 54 millioner m3, og bevegelser på opp til 20 cm i året er registrert over 900 m.o.h. De nåværende funnene i prosjektet og den eksisterende 1:500 skala fjordmodellen danner et godt utgangspunkt for ytterligere forskning som er nødvendig for å etablere prosedyrer og driftsmodeller, og leveringsenhetene vil være et betydelig bidrag til å redusere risikoen tilknyttet fjellskred i fjorder, innsjøer og i vannkraftsmagasiner. Dette prosjektet er et nært samarbeid mellom det matematiske instituttet ved Universitetet i Oslo, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og SINTEF. Samarbeidspartner i modelleringsdelen av prosjektet er Cornell University, mens Georgia Institute of Technology er samarbeidspartner i den eksperimentelle delen.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015

Rhif Adnabod

NSD2248

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Pedersen, Geir Matematisk institutt, UiO

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Pedersen, Geir Matematisk institutt, UiO Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2015 Geir Pedersen, Matematisk institutt, UiO

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 205184

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-11-11

Nodiadau

Originaldata fra Geir Pedersen, Matematisk institutt, UiO er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015". Data samlet av Geir Pedersen, Matematisk institutt, UiO. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011 2015

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011-01-01 2015-05-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Fylke

Uned Dadansoddiad

Geografisk enhet

Cyfanfyd

Skredgenererte bølger fra forsøk i en 1:500 skalamodell av Storfjorden.

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Pedersen, Geir, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo  (UiO)

Dull Samplu

Måledata for skredgenererte bølger fra forsøk i en 1:500 skalamodell av Storfjorden. Nettoutvalg: 1481

Modd Casgliad Data

Andre målinger

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

1449 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Laboratorieforsøk og numerisk modellering av tsunamier generert av fjellskred i fjordene, 2015". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Geir Pedersen, Universitetet i Oslo gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Geir Pedersen, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Geir Pedersen, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text