Set ddata: Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013.

Crynodeb

Fokuset på datamaskinvarer er i stor grad på hastighet og nye prosessorer, og i henhold til denne utviklingen er rekonfigurerbare logiske enheter (FPGAs) også blitt raskere, i tillegg til en større konfigurerbar logikk. Dette datasettet er hentet fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013". Prosjektet nytter ny teknologi for å designe databehandlingssystem i innebygde kommunikasjonssystem, og undersøker oppbygninger der konfigurering av maskinvare endres dynamisk (i.e. kontekst-bytte). Rekonfigurerbar teknologi kan blant annet skaffe brukerne økt hastighet ved bruk av implementerte algoritmer. Kostnadsreduksjon og kraftforbruk er også sentralt.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013.

Rhif Adnabod

NSD2140

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Tørresen, Jim Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Tørresen, Jim Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2013 Jim Tørresen, Institutt for informatikk, UiO

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 191165

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-01-05

Nodiadau

Originaldata fra Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013". Data samlet av Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009-07-01 2014-06-30

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2012-01 2013-12

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Modulspesifikasjoner for programmerbar logikk kretser (enhetene i datamaterialet er modulspesifikasjoner).

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo  (Ifi, UiO)

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling (gjelder til 31.12.2019).

Ehangder y Casgliad

1309 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling (gjelder til 31.12.2019).

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data i anonymisert er stilt til disposisjon av Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (UiO) gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Jim Tørresen, Institutt for informatikk, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Jim Tørresen, Institutt for informatikk, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text