Set ddata: Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009

Crynodeb

Undersøkelsen tar for seg forholdet mellom kjønn og bruken av IKT i hverdagen. Prosjektet undersøker i hvilken grad kjønn spiller en rolle i selve bruken av IKT, og hvilke ulike medieplattformer som faktisk blir brukt. Det blir samlet inn data som kan kartlegge offentlige diskurser i lokalsamfunn, og dermed tillater utforskning av etnografiske forskjeller, samtidig som man kan se på nordiske tendenser innen kjønnsforskjeller i bruken av IKT. Prosjektet deles overordnet inn i to tema; familier og unge kvinner.

(English)
This project will study discourses and practices of gender and ICT by looking at how the discourses of gender and ICT pertain to the everyday life practices of ICT and to investigate in what areas, how and to what extent gender plays a part in actual uses of ICT. The project will study variations at different levels or sites for such discourses and practices in a Nordic comparative and contemporary perspective. The choice of contrasts, in terms of countries and aspects to compare, are grounded in what prior research has established to be theoretically and practically central. The project will gather data that allow us to map public discourses, the discursively reported uses of people in specific local communities and to investigate ethnographically the actual practices of particular individuals and households. The project is theoretically grounded on a radical late-Wittgensteinian practice perspective that underlines the importance of contextualizing comparisons of practices. This theoretical perspective offers a way to grasp and analyze the diversity in gendering pointed to by post-structural theory without limiting it to a discursive or textual matter that is straining or free-floating, but rather by anchoring them to contexts where their resemblances and diversities are founded. The project consists of two themes – families (a context) and young females (a gender category) – four modules (public discourse, local discourses, ICT-practices and theorizing) and six sub-projects (see below). The design is empirically and theoretically a means to provide new knowledge with Nordic (and global) relevance – which can serve as tools for rectifying gender divides in ICT-use, and to contribute to new theoretical perspectives on the gender and ICT.

Referanse: http://www.sifo.no/page/Forskning//10060/75445.html


Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009

Rhif Adnabod

NSD2116

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Helle-Valle, Jo SIFO

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Helle-Valle, Jo SIFO

Hawlfraint

Copyright (C) 2009 Jo Helle-Valle, SIFO

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 212071

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-02-15

Nodiadau

Originaldata fra Jo Helle-Valle, SIFO, er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009". Data samlet av Jo Helle-Valle, SIFO. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009-02-01 2013-12-01

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Ungdomsskoleelever fra to skoler i Oslo

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Helle-Valle, Jo  (SIFO)

Dull Samplu

Bruttoutvalg: 94
Nettoutvalg: 72

Modd Casgliad Data

Post-enquete

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009" til disposisjon ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

En datafil; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009" til disposisjon ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Kjønn og IKT i hverdagen (NOS), 2009". Data er innsamlet av Jo Helle-Valle, SIFO. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Jo Helle-Valle, SIFO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Jo Helle-Valle, SIFO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text