Set ddata: Karbonfangst i saltsmelter, 2013

Crynodeb

Prosjekt sikter på en alternativ måte å selektivt fange CO2 fra eksosforbrenningsgasser for påfølgende separat, kontrollert frigjøring. Fremgangsmåten kan anvendes i forbindelse med håndtering og lagring av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel. Teoretiske betraktninger basert på grunnleggende kjemisk reaksjonskinetikk, termodynamikk og termodynamiske data har blitt brukt til datamodelleringsprosessene involvert. Resultater fra modelleringen indikerer at fremgangsmetoden kan anvendes for fangst av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel som i termoelektrisk kraftproduksjon.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Karbonfangst i saltsmelter, 2013

Rhif Adnabod

NSD2091

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Olsen, Espen Universitetet for miljø- og biovitenskap

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Olsen, Espen Universitetet for miljø- og biovitenskap NMBU

Hawlfraint

Copyright (C) 2013 Espen Olsen, NMBU

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 199900

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2014-05-13

Nodiadau

Originaldata fra Espen Olsen, NMBU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data samlet av Espen Olsen, NMBU. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010 2013

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010 2013

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Ulike saltsmeltesystemer ble undersøkt.

Math o Ddata

Eksperimentdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Modd Casgliad Data

Andre målinger

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille til disposisjon data fra "Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Cyfyngiadau

NSD kan stille til disposisjon data fra "Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Karbonfangst i saltsmelter, 2013". Data er innsamlet av Espen Olsen, NMBU. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Espen Olsen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Espen Olsen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Chyhoeddiadau Perthnasol

Carbon capture in molten salts

Espen Olsen and Viktorija Tomkute
Energy Science and Engineering 2013; 1(3): 144–150

DOI: 10.1002/ese3.24

Investigation of High-Temperature CO2 Capture by CaO in CaCl2 Molten Salt

Viktorija Tomkute, Asbjørn Solheim, and Espen Olsen
Energy Fuels, 2013, 27 (9), pp 5373–5379

DOI: 10.1021/ef4009899

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text