Set ddata: Internettvalg 2013

Crynodeb

Våren 2013 fikk Institutt for samfunnsforskning (ISF) i oppdrag av det daværende Kommunal- og regionaldepartementet å lede evalueringen av det andre forsøk med stemmegivning via Internett i Norge. Denne gangen var det velgere i 12 utvalgte kommuner som skulle få mulighet til å stemme via Internett ved stortingsvalget i 2013. Oppdraget innebar i hovedsak en oppfølging av den survey-baserte delen av evalueringen i 2011, samt noen utdypende problemstillinger. Forsøket med stemmegivning via Internett ved lokalvalget i 2011 skulle gjentas og utvides ved stortingsvalget i 2013.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Internettvalg 2013

Rhif Adnabod

NSD2153

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Institutt for samfunnsforskning ISF

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Institutt for samfunnsforskning ISF Prosjektleder
Respons Analyse

Hawlfraint

Copyright (C) 2015 Institutt for samfunnsforskning

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Enw’r Gyfres

Valgundersøkelser

Gwybodaeth y Gyfres

Stemmegiving via internett.

Fersiwn

Dyddiad: 2015-01-15

Nodiadau

Originaldata fra Institutt for samfunnsforskning er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Internettvalg 2013". Data samlet av Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret. Første NSD utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Valg

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2013 2013

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2013 2013

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Kommune

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

12 kommuner, det ble trukket 7000 personer med stemmerett representativt fra disse kommunene.

Math o Ddata

Stemmegivningsdata

Dull Amser

Oppfølgingsstudie

Casglwr Data

Signe Bock Segaard, Institutt for samfunnsforskning  (IFS)

Dull Samplu

Bruttoutvalget for denne undersøkelsen ble trukket fra Det sentrale Folkeregister, etter tillatelse fra Skattedirektoratet. Det ble trukket 7000 personer med stemmerett representativt fra disse kommunene. Ca. 2000 av disse ble ikke benyttet, da målsettingen var 5000.

Bruttoutvalg: 5006 personer
Nettoutvalg: 2003 personer
Svarprosent: 40%

Modd Casgliad Data

Telefonintervju

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Internettvalg 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

En fil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Internettvalg 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Internettvalg 2013”. Undersøkelsen er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Institutt for samfunnsforskning gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Institutt for samfunnsforskning, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Institutt for samfunnsforskning, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Chyhoeddiadau Perthnasol

Internettvalg. Hva gjør og mener velgerne?

Våren 2013 fikk Institutt for samfunnsforskning (ISF) i oppdrag av det daværende Kommunal- og regionaldepartementet å lede evalueringen av det andre forsøk med stemmegivning via Internett i Norge. Rapporten er skrevet i samarbeid mellom alle forfatterne. Rapporten er skrevet med sikte på å være et forskningsbasert grunnlag for så vel departementets som Stortingets videre arbeid med internettvalg i Norge.

Segaard, S.B., Christensen, A., Folkestad, B. og Saglie, J. (2014) Internettvalg. Hva gjør og mener velgerne? Dokumentasjonsrapport. Rapport 2014:07. Institutt for samfunnsforskning.

Evaluering av forsøket med Internettvalg i 2013 - Dokumentasjonsrapport: Gjennomføring av datainnsamling 2014

Respons Analyse  
Evaluering av forsøket med Internettvalg i 2013 - Dokumentasjonsrapport: Gjennomføring av datainnsamling 2014  
12. september - 2. desember 2013  
Oppdragsgiver: Institutt for samfunnsforskning

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text