Set ddata: Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015

Crynodeb

Dette prosjektet er rettet mot å utvikle nødvendige redskap for implementering av en ny detektor for totalspredningseksperimenter. Dette ble gjort i tett samarbeid med teamet på den sveitsisk-norske Beamlime SNLB på the European Synchrotron Radiation Facility. Teknikkene ble testet på termoelektriske materialer. Målet var å tilrettelegge totalspredningsmetoder for det norske forskermiljøet innen materialvitenskap. Siden metodene har vært brukt i liten grad tidligere, ventes både ny og viktig og innsikt på feltet. Prosjektet inkluderer tre datasett:
- ID22 ESRF: Høyoppløsning på ID22, European Synchotron Radiation Facility  
- ISIS: Nøytronspredning på ISIS Neutron Source  
- SNBL: Totalspredning og høyoppløsning på Swiss-Norwegian Beam Line, European Synchotron Radiation Facility

Ønskes tilgang til datasettene kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015

Rhif Adnabod

NSD2278

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Løvvik, Ole Martin SINTEF, Materialer og kjemi

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Løvvik, Ole Martin SINTEF, Materialer og kjemi SINTEF Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2015 Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 228564

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-01-06

Nodiadau

Originaldata fra Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015". Data samlet av Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Vitenskap og teknologi

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2014 2015

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2014-01-20 2014-12-16
2015-04-17 2015-04-20
2015-06-21 2015-06-22

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Materialkarakterisering

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Løvvik, Ole Martin, SINTEF, Materialer og kjemi  (SINTEF)

Dull Samplu

SNBL: Totalspredning og høyoppløsning på Swiss-Norwegian Beam Line, European Synchotron Radiation Facility.   
- Synktrotronstråling for totalspredning og høyoppløst diffraksjon. ZnSb, Zn4Sb3, KBH3F, Tre prøver med formelen Ca(Ti0.85-x,Fe0.15,Mnx)O3  med forskjellig mengde Mn: CTF15, CTF25, CTF40.
ID22 ESRF: Høyoppløsning på ID22, European Synchotron Radiation Facility.  
- Synktrotronstråling for høyoppløst diffraksjon. (Ti,Zr,Hf) NiSn-forbindelser med varierende sammensetning.
ISIS: Nøytronspredning på ISIS Neutron Source  
- Nøytronstråling for diffraksjon. Kalsiumtitanat substituert med jern og mangan (CTF25Mn).

Modd Casgliad Data

Andre målinger

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

924 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Implementering av en kommersiell medisinsk detektor for synkrotronbaserte totalspredningseksperimenter, 2015". Data er innsamlet av Ole Martin Løvvik, SINTEF, Materialer og kjemi. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Ole Martin Løvvik, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Ole Martin Løvvik, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text