Set ddata: Hydrogenlagring i nye bor-baserte blandinger, 2013

Crynodeb

Et stort problem hva angår introduksjonen av hydrogen som en energibærer i det globale energisystemet er effektiv lagring av hydrogen. Komplekse hydrider basert på bor er lovende sammen med hydrogen innhold over 10 wt% hydrogen. Sentrale problemstillinger i dette prosjektet er syntese og karakterisering av nye akali-overgangsmetall borohydrider, ofte kalt blandet borohydrider. Et gjennombrudd vil være spesielt viktig for kjøretøy.  

Data er presentert i flere publikasjoner og er tilgjengelig gjennom tidsskriftenes nettsider.

Teitl Llawn

Hydrogenlagring i nye bor-baserte blandinger, 2013

Rhif Adnabod

NSD2154

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Hauback, Bjørn C. Institutt for energiteknikk

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Hauback, Bjørn C. Institutt for energiteknikk IFE Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2013 Bjørn C.Hauback, Institutt for energiteknikk

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 197756

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-01-28

Nodiadau

Originaldata fra Bjørn C.Hauback, Institutt for energiteknikk er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Hydrogenlagring i nye bor-baserte blandinger, 2013". Data samlet av Bjørn C.Hauback, Institutt for energiteknikk. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Vitenskap og teknologi

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-07-01 2013-11-30

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-07-01 2013-11-30

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Eksperimentdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Hauback, Bjørn C., Institutt for energiteknikk  (IFE)

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Chyhoeddiadau Perthnasol

In situ high pressure NMR study of the direct synthesis of LiAlH4

Humphries, T., Birkmere, D., Hauback, B.C., McGrady, G.S., Jensen, C.M.: In situ high pressure NMR studies of the direct synthesis of LiAlH4. J. Mater. Chem. A. (2013) 1, 2974-2977

In situ high pressure NMR study of the direct synthesis of NaAlH4

Humphries, T., Birkmere, D., Hauback, B.C., McGrady, G.S., Jensen, C.M.: In-situ high pressure NMR study of the direct synthesis of NaAlH4. Phys. Chem. Chem. Phys. (2013) 15, 6179-6181.

Regeneration of sodium alanate studied by powder in situ neutron and synchrotron X-ray diffraction

Humphries, T.D., Makepeace, J.W., Hino, S., David, W.I.F., Hauback, B.C.: Regeneration of NaAlH4 studied by in situ powder neutron and synchrotron X-ray diffraction. J. Mater. Chem. A (2014) 2, 16594-16600

Reversible Hydrogenation Studies of NaBH4 Milled with Ni Containing Additives

Humphries, T., Kalantzopooulos, G., Llamas-Jansa, I., Olsen, J.E., Hauback, B.C.: Reversible hydrogenation studies of NaBH4 milled with Ni containing additives. J. Phys. Chem. C (2013) 117, 6060-6065.

Crystal structure and in situ decomposition of Eu(BH4)2 and Sm(BH4)2

Humphries, T.D., Ley, M.B, Frommen, C., Munroe, K.T., Jensen, T.R., Hauback, B.C.: Crystal structure and in situ decomposition of Eu(BH4)2 and Sm(BH4)2. J. Mater. Chem. A (2015) 3, 691-698

Effect of chloride substitution on the order–disorder transition in NaBH4 and Na11BD4

Olsen, J.E., Karen, P., Sørby, M.H., Hauback, B.C.: Effect of chloride substitution on the order – disorder transition in NaBH4 and Na11BD4. J. Alloys Compd. (2014) 587, 374-379

Crystal structures and properties of solvent-free LiYb(BH4)42xClx, Yb(BH4)3 and Yb(BH4)22xClx

Olsen, J.E., Frommen, C., Sørby, M.H., Hauback. B.C.: Crystal structures of solvent-free LiYb(BH4)4-xClx, Yb(BH4)3 and Yb(BH4)2-xClx. RSC Advances (2013) 3, 10764-10774

Structure and thermal properties of composites with RE-borohydrides (RE ¼ La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Er, Yb or Lu) and LiBH4

Olsen, J.E., Frommen, C., Jensen, T.R., Riktor, M.D., Sørby, M.H., Hauback, B.C.: Structure and thermal properties of composites with RE-borohydrides (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Er, Yb or Lu) and LiBH4. RSC Advances (2014) 4, 1570-1582

Structural Changes Observed during the Reversible Hydrogenation of Mg(BH4)2 with Ni-Based Additives

Saldan, I., Hino, S., Humphries, T., Zavorotynska, O., Chong, M., Jensen, C.M., Deledda, S., Hauback, B.C.: Structural changes observed during the reversible hydrogenation of Mg(BH4)2 with Ni-based additives. J. Phys. Chem. C (2014) 118, 23376-23384

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text