Set ddata: Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006.

Crynodeb

Tilbøyelighet til å uttrykke helserelaterte påstander synes å være økende i moderne samfunn, men ikke alle slike påstander er vitenskapelig basert. I tillegg har mediene blitt en viktig kilde til slik informasjon. Dette prosjektet tar sikte på å studere hvordan studenter innen helsefag, deres lærere og journalister forholder seg til  
påstander om helse i samfunnet. Fire separate undersøkelser ble gjennomført i perioden 2000-2006.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006.

Rhif Adnabod

NSD1017

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Pettersen, Sverre Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Pettersen, Sverre Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2006 Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-06-09

Nodiadau

Originaldata fra Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006". Data samlet av Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Første NSD utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2000 2006

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister innen helse.

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Pettersen, Sverre, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Dull Samplu

Utvalget ble trukket blant helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister innen helse.

Modd Casgliad Data

Post-enquete

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

Tre fil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:  
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra "Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006". Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text