Set ddata: Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012

Crynodeb

Dette prosjektet har hatt som mål å utvikle en custom SNP array for genotype-phenotype mapping samt å forstå hvordan seleksjon påvirker genomet. DNA-prøver er fra blodprøver tatt fra gråspurv under feltarbeid. Data kommer fra fire ulike øyer på Helgelandskysten som er en del av en langtidsstudie på gråspurv. To andre NFR prosjekt har vært med på å generere disse data: "The Genetic Basis of Response to Selection in Natural Bird Populations - Insight from State-of-the-Art Genomics Analyses” (191847) og “The Effect of Population Size on Short-Term Rates of Evolution in Natural Populations” (221956).  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012

Rhif Adnabod

NSD2348

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Husby, Arild Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU
Jensen, Henrik Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Husby, Arild Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU CBD, NTNU Prosjektleder
Jensen, Henrik Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU CBD, NTNU Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2012 Arild Husby & Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 191847
Norges forskningsråd NFR 191847
Norges forskningsråd NFR 191847

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-09-08

Nodiadau

Originaldata fra Arild Husby & Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012". Data samlet av Arild Husby & Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
1998-01-01 2012-01-01

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
1998-01-01 2012-01-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Fylke

Uned Ddaearyddol

Fire øyer på Helgelandskysten i Nord-Norge.

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Individuell 10k SNP genotype data på gråspurv.

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Dull Samplu

Datamaterialet består av genotyper fra 1898 individ og 6318 SNP.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra  "Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012 til disposisjon ved bestilling til 01.01.2018. Etter 01.01.2018 blir data gjort tilgjengelig for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

To datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra  "Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012 til disposisjon ved bestilling til 01.01.2018. Etter 01.01.2018 blir data gjort tilgjengelig for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012". Data er innsamlet av Arild Husby, Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Arild Husby, Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Arild Husby, Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Chyhoeddiadau Perthnasol

The Easy Road to Genome-Wide Medium Density SNP Screening in a Non-Model Species: Development and Application of a 10 K SNP-Chip for the House Sparrow (Passer Domesticus).

Hagen, I. J., Billing, A. M., Rønning, B., Pedersen, S. A., Pärn, H., Slate, J. og Jensen, H. (2013) The Easy Road to Genome-Wide Medium Density SNP Screening in a Non-Model Species: Development and Application of a 10 K SNP-Chip for the House Sparrow (Passer Domesticus). Molecular Ecology Resources 13: 429-439.  

Doi: 10.1111/1755-0998.12088

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text