Set ddata: Kompetanse- og iverksetterstimulerende tiltak, 1990.

Crynodeb

Dette prosjektet har hatt til formål å se nærmere på frermveksten og utviklingen av ulike aktører for kunnskapsutvikling, formidling og innovasjon i et regionalt perspektiv. Det gjelder særlig regionale kompetansesentre og deres kjennetegn, utvikling, integrasjon og rolle i det regionale kompetansesystem. Første fase fokuserer på en generell gjennomgang av alle støtteaktører for industriell nyskapning når det gjelder organisering, utvikling, lokalisering, relasjoner. Dette ble ført videre med en nærmere oversikt og analyse av de regionale kompetansesentre. Dette ble ytterligere utdypet gjennom en erfaringsanalyse fra tre regionale kompetansjemiljø (Gjøvik, Grimstad og Narvik) når det gjaldt deres kjennetegn, organisering, nettverk og effekt i arbeidet med kunnskaps- og teknologioverføring til næringslivet.

Teitl Llawn

Kompetanse- og iverksetterstimulerende tiltak, 1990.

Rhif Adnabod

NSD1528

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Johnstad, Tom Næringsøkonomisk institutt

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Johnstad, Tom Næringsøkonomisk institutt INDECO Prosjektleder
Eidsheim, Arne Næringsøkonomisk institutt INDECO Medarbeider
Eliassen, Berit Næringsøkonomisk institutt INDECO Medarbeider

Hawlfraint

Copyright (C)1990 Tom Johnstad, Næringsøkonomisk institutt

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 3173562

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-06-10

Nodiadau

Originaldata fra Tom Johnstad, Næringsøkonomisk institutt er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Kompetanse- og iverksetterstimulerende tiltak, 1990". Data samlet av Tom Johnstad, Næringsøkonomisk institutt. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Handel, insdustri og markeder (inkluderer sektorer i økonomien)

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
1986 1990

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
1986 1990

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Organisasjon

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Johnstad, Tom

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text